דשבורד מבט מהיר:

  • רווח והפסד חודשי במבט על 12 חודשים אחרונים.
  • הכנסות/ הוצאות חודשי במבט על 12 חודשים האחרונים. (ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב סכום ההוצאות / הכנסות, עד לרמת המסמך)
  • סה"כ תשלום עתידי של לקוחות, בחלוקה ל- 30 ימים הקרובים, עד 60 ימים הקרובים, עד 90 ימים הקרובים, ומעל ל- 90 יום. (ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב הסכום).
  • גיול חובות של לקוחות, בחלוקה ל- 30 ימים הקרובים, עד 60 ימים הקרובים, עד 90 ימים הקרובים, ומעל ל 90 יום.(ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב הסכום).
  • תשלומים עתידים לספקים, בחלוקה ל- 30 ימים הקרובים, עד 60 ימים הקרובים, עד 90 ימים הקרובים, ומעל ל- 90 יום. (ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב הסכום).
  • גיול חובות לספקים, בחלוקה ל- 30 ימים הקרובים, עד 60 ימים הקרובים, עד 90 ימים הקרובים, ומעל ל- 90 יום. (ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב הסכום).