דשבורד מבט מהיר

  • רווח והפסד חודשי במבט של 12 החודשים האחרונים.
  • הכנסות/ הוצאות חודשי במבט על 12 החודשים האחרונים. (ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב סכום ההוצאות / הכנסות, עד לרמת המסמך).
  • סה"כ תשלום עתידי של לקוחות, בחלוקה ל- 30 ימים הקרובים, עד 60 ימים הקרובים, עד 90 ימים הקרובים, ומעל ל- 90 יום. (ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב הסכום).
  • גיול חובות של לקוחות, בחלוקה ל- 30 ימים הקרובים, עד 60 ימים הקרובים, עד 90 ימים הקרובים, ומעל ל 90 יום.(ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב הסכום).
  • תשלומים עתידים לספקים, בחלוקה ל- 30 ימים הקרובים, עד 60 ימים הקרובים, עד 90 ימים הקרובים, ומעל ל- 90 יום. (ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב הסכום).
  • גיול חובות לספקים, בחלוקה ל- 30 ימים הקרובים, עד 60 ימים הקרובים, עד 90 ימים הקרובים, ומעל ל- 90 יום. (ניתן לנתח את הנתונים לעומק ולראות ממה מורכב הסכום).

בקשת גישה לדמו

שמחים שאתם מתעניינים!
אנא מלאו את הטופס ונשלח לכם פרטי גישה

*יש לשים לב כי נתוני הגישה עלולים להגיע לתיבת קידומי מכירות במייל הפרטי שלכם