דשבורד מלאי המוערך כמלאי מת:

 • בריף מהיר על נתוני המלאי, יתרת הפריטים הכוללת וערך המלאי, כמות פריטים בהזמנות לקוח פתוחות וערך המלאי שלהם, כמות הפריטים בהזמנות רכש פתוחות וערך המלאי שלהם, יתרות הפריטים לאחר קיזוז הזמנות הלקוח הפתוחות והוספת הזמנות רכש הפתוחות וערך המלאי שלהם.
 • תצוגת גרף של הפריטים החשודים כמלאי מת מהגבוה לנמוך, ואחוז המכירה הממוצעת לפריט ביחס לכמות במלאי.
 • תצוגת גרף של ערך המלאי של פריטים החשודים כמלאי מת, מהגבוה לנמוך.
 • ממוצע רכישות של פריטים אלו ב12 חודשים אחרונים, הצגה של המכירות בפועל של פריטים אלו בכל אחד מ12 חודשים אחרונים.
 • טבלה המציגה את כל הפריטים החשודים כמלאי מת, עם פירוט של ממוצע המכירות ב12 חודשים אחרונים, פירוט הממוצע ל12 חודשים שקדמו ל12 החודשים האחרונים, כמות בהזמנות רכש פתוחות, כמות בהזמנת לקוח פתוחות, אחוז הרכישות הממוצעת לחודש ביחס למלאי הקיים, ופירוט המלאי הזמין למכירה.

דשבורד מלאי חריג:

 • בריף מהיר על נתוני המלאי, יתרת הפריטים הכולל וערך המלאי, כמות פריטים בהזמנות לקוח פתוחות וערך המלאי שלהם, כמות הפריטים בהזמנות רכש פתוחות וערך המלאי שלהם, יתרות הפריטים לאחר קיזוז הזמנות הלקוח הפתוחות והוספת הזמנות רכש הפתוחות וערך המלאי שלהם.
 • גרף המציג את הפריטים ביתרה הגבוהה ביותר מהגבוה לנמוך.
 • גרף המציג את הפריטים ביתרה שלילית מהגבוה לנמוך.
 • גרף המציג את הפריטים ביתרה זמינה שלילית (לאחר קיזוז הזמנות לקוח והוספת הזמנות רכש) מהגבוה לנמוך.
  גרף המציג את ערך המלאי של פריטים אלו.
 • גרף המציג כמות ממוצעת רכישות לקוח ב12 החודשים האחרונים לפריטים אלו.
 • טבלה המציגה את כל הפריטים עם מלאי חריג (או מלאי גבוה, או מלאי נמוך / יתרה שלילית), עם פירוט על ממוצע המכירות ב12 חודשים אחרונים, פירוט הממוצע ל12 חודשים שקדמו ל12 החודשים האחרונים, כמות בהזמנות רכש פתוחות, כמות בהזמנת לקוח פתוחות, אחוז הרכישות הממוצעת לחודש ביחס למלאי הקיים, ופירוט המלאי הזמין למכירה.
 • ממוצע רכישות של פריטים עם מלאי חריג ב12 חודשים אחרונים, הצגה של המכירות בפועל של פריטים אלו בכל אחד מ12 חודשים אחרונים.

דשבורד מלאי מול הזמנות:

 • בריף מהיר על נתוני המלאי, יתרת הפריטים הכולל וערך המלאי, כמות פריטים בהזמנות לקוח פתוחות וערך המלאי שלהם, כמות הפריטים בהזמנות רכש פתוחות וערך המלאי שלהם, יתרות הפריטים לאחר קיזוז הזמנות הלקוח הפתוחות והוספת הזמנות רכש הפתוחות וערך המלאי שלהם.
 • גרף המציג את הפריטים במלאי חסר להשלמת הזמנות לקוח מהגבוה לנמוך.
 • טבלה המציגה את נתוני הפריטים החסרים להשלמת הזמנות לקוח, כולל רמת המלאי ונקודת הזמנה.
 • גרף המציג את כל הפריטים המופיעים בהזמנות לקוח פתוחות מהגבוה לנמוך.
 • טבלה המציגה את נתוני ממוצע רכישות של פריטים אלו ב12 החודשים האחרונים, ופריסה על פני 12 חודשים אחרונים והאם קיימת חריגה מהממוצע החודשי.
 • תצוגת גרף, לפריטים עם המלאי הגבוה ביותר מהגבוה לנמוך.
 • תצוגת גרף לפריטים ביתרה שלילית מהגבוה לנמוך.
 • תצוגת גרף לפריטים ביתרה זמינה שלילית (לאחר קיזוז הזמנות לקוח והוספת הזמנות רכש) מהגבוה לנמוך.

דשבורד תחזית מלאי לפי צריכה ממוצעת:

 • בריף מהיר על נתוני המלאי, יתרת הפריטים הכולל וערך המלאי, כמות פריטים בהזמנות לקוח פתוחות וערך המלאי שלהם, כמות הפריטים בהזמנות רכש פתוחות וערך המלאי שלהם, יתרות הפריטים לאחר ניקוי הזמנות הלקוח הפתוחות והוספת הזמנות רכש הפתוחות וערך המלאי שלהם.
 • תצוגת טבלה המפרטת את ממוצע הרכישות לפריט ב3 החודשים האחרונים, ב6 החודשים האחרונים, ב12 החודשים האחרונים וב12 החודשים שקדמו ל12 החודשים האחרונים. מספר הזמנות לקוח פתוחות, כמות בהזמנות לקוח פתוחות, כמות בהזמנות רכש פתוחות, מלאי זמין, תחזית מלאי לפי הממוצע והמגמות לחודש הקרוב ולשלושת החודשים הקרובים.
 • תצוגת גרף של כמויות פריטים לפי חודשים, הזמנות מול מלאים, וממוצע.
 • תצוגת גרף של כמויות פריטים לפי חודשים, הזמנות לקוח והזמנות רכש פתוחות לעומת מלאי קיים.
 • תצוגת טבלה להזמנות לקוח פתוחות, כולל מספר אסמכתא, סוג המסמך, תאריך ערך ותאריך אסמכתא, כמות בפריט, וסה"כ במסמך.
 • תצוגת טבלה להזמנות רכש פתוחות, כולל מספר אסמכתא, סוג המסמך, תאריך ערך ותאריך אסמכתא, כמות בפריט, וסה"כ במסמך.

בכל התרשימים ניתן לסנן על ידי בחירת אחד הפרמטרים מהתרשים, וכן ניתן לנתח נתונים אלו ולתחקר לעומק על ידי לחיצה על האיזור ומעבר למסך פירוט המלאי והיסטוריית המלאי לפריטים.

בקשת גישה לדמו

שמחים שאתם מתעניינים!
אנא מלאו את הטופס ונשלח לכם פרטי גישה

*יש לשים לב כי נתוני הגישה עלולים להגיע לתיבת קידומי מכירות במייל הפרטי שלכם