דשבורד מבט מהיר:

 • מדדי ביצועים, בריף מהיר על נתוני המכירות, הרווח והלקוחות שביצעו רכישות בחודש האחרון. כל זאת בהשוואה לחודש קודם וחודש מקביל בשנה הקודמת.
 • מכירות לפי ציר זמן בתצוגה של 12 חודשים אחרונים, כולל drill down לצפייה בנתוני המכירות.
 • תרשים של רווח לפי ציר זמן בתצוגה של 12 חודשים אחרונים, מראה את סכום הרווח ואת אחוזי הרווח מסך המכירות הכללי.
 • התפלגות מכירות לפי קבוצות לקוחות ולפי גודל הרווח מהמכירות.
 • התפלגות מכירות ורווח לפי קבוצות פריטים
 • התפלגות מכירות ורווח לפי סוכן לתקופת זמן שנבחרה.

דשבורד מכירות ללקוח:

 • מדדי מכירות ורווח לפי לקוח, בהשוואה לחודש קודם וחודש מקביל בשנה קודמת.
 • התפלגות מכירות ללקוח ספציפי לפי קבוצות פריטים.
 • מכירות לפי ציר זמן ללקוח ספציפי, השוואה לחודש מקביל ורווח מהמכירות ללקוח, בתצוגה של 12 חודשים אחרונים.
 • מכירות ללקוח בהתפלגות לקבוצות פריטים + הרווח מהמכירות בתצוגת עמודות.
 • מכירות ללקוח בהתפלגות לפריטים + הרווח מהמכירות בתצוגת עמודות.
 • מכירות ללקוח בהתפלגות ל 6 חודשים אחרונים, בחלוקה לקבוצות פריטים, בתצוגה טבלה.
 • מכירות ללקוח בהתפלגות ל 6 חודשים אחרונים, בחלוקה לפריטים, בתצוגה טבלה.

דשבורד מכירות לסוכן והשוואה בין סוכנים:

 • תצוגת עמודות של מכירות הסוכנים והרווח מהמכירות, והשוואה בין הסוכנים.
 • פירוט מכירות סוכנים, רווח ואחוזי הרווח בחלוקה לפי קבוצות פריטים והשוואה בין הסוכנים.
 • מכירות לסוכן בחלוקה לקבוצות פריטים בתצוגת פאי.
 • מכירות לסוכן לפי קבוצות פריטים, כולל השוואה לחודש מקביל וחישוב רווח, בתצוגת עמודות.
 • מכירות לסוכן בחלוקה ללקוחות + רווח, בתצוגת טבלה.
 • מכירות לסוכן בהתפלגות לקבוצת לקוחות בתצוגת פאי
 • רווח ממכירות לסוכן בהתפלגות לקבוצת לקוחות בתצוגת פאי
 • מכירות לסוכן על פני ציר זמן בתצוגת עמודות, 12 חודשים אחרונים.
 • מכירות לסוכן ע"פ חלוקה למחסנים/ סניפים בתצוגת פאי.

דשבורד מכירות לפי פריט:

 • מכירות פריט ספציפי לפי ציר זמן והשוואה לחודש מקביל, תצוגה של 12 חודשים אחרונים, הויידג'ט בתצוגת עמודות.
 • *רווח לפריט ספציפי לפי ציר זמן בסכום ובאחוזים, בתצוגה של 12 חודשים אחרונים, הויידג'ט בתצוגת עמודות.
 • מכירות לפריט ספציפי בחלוקה למחסנים / סניפים בתצוגת פאי.
 • מכירות לפריט ספציפי בהתפלגות ללקוחות.
 • מכירות לפריט ספציפי בהתפלגות לסוכנים.

 

כאמור, בכל הדשבורדים הנ"ל ניתן לחקור את הנתונים לעומק באמצעות Drill Down.
חקר הנתונים הוא בתצוגה טבלאית, כשאפשר לצלול ולראות את הנתונים עד לרמת המסמך.
ניתן לערוך תחקור לפי פריט, לפי לקוח, לפי קבוצת לקוחות, לפי קבוצות פריטים וכו'.

בקשת גישה לדמו

שמחים שאתם מתעניינים!
אנא מלאו את הטופס ונשלח לכם פרטי גישה

*יש לשים לב כי נתוני הגישה עלולים להגיע לתיבת קידומי מכירות במייל הפרטי שלכם